Long Sword

Long Sword

Other names: Chang Jian Fengyun
Status: Completed
Studio: Xuni Yinxiang Gongzuo Shi
Scores: 6.22 / 9.99
Genre: Action, Drama
Country: China
Episode: 10 / 10
Duration: 15 min
Date release: 2021-01-22
Date aired: 2021-01-22 - 2021-03-19

Long Sword AnimeTV

Watch In Long Sword Online Free

Long Sword 2021 Online Free

Where to watch In Long Sword

In Long Sword anime free online

Long Sword AnimeTV